Παρασκευή, 21 Ιουλίου 2017

Πρόσκληση 28ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Έχουμε την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 του Ν. 3852/10 να σας καλέσουμε σε Τακτική  Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Σαλαμίνος  την 24η - 7-2017 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ  και ώρα 12.00 μ.  στο Δημοτικό Κατάστημα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

-->
1. Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης προσφορών  του έργου: «Βελτίωση – Σήμανση- Επισκευή – Συντήρηση οδικού   δικτύου».  
2.  Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης προσφορών  του έργου «Αναβάθμιση οδικής ασφάλειας οδικού δικτύου» και κατακύρωση αυτού. 

3. Έγκριση πρακτικού Επιτροπής της δημοπράτησης που αφορά: «Έργα αντιπυρικής προστασίας δασών έτους 2017 – καθαρισμοί παρειών οδών και συντήρηση ζωνών πυροπροστασίας (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)». 

4. Έγκριση Πρακτικού του Πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού, για  «Ασφάλιστρα αυτοκινήτων Δήμου Σαλαμίνας για τα έτη 2017 – 2018».

 5. Έγκριση Πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια Λαμπτήρων». 

 6. Έγκριση Πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια διαφόρων ηλεκτρολογικών υλικών».

 7. Ψήφιση πίστωσης 2.988,40 €  (με Φ.Π.Α) για την  «Προμήθεια αρδευτικών υλικών».  
 8.- Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.350,36 €  (με Φ.Π.Α) για την «Προμήθεια γραφείων –        καρεκλών  – μικροεπίπλων & λοιπού εξοπλισμού   για το Δημοτικό Κατάστημα».     

 9. Ψήφιση πίστωσης  ποσού  4.588,00  € για  την  «Επισκευή   φωτοτυπικών  μηχανημάτων       Δήμου  Σαλαμίνας». 

10.-  Ψήφιση  πίστωσης  ποσού  14.942,00  €      (με Φ.Π.Α)     για  την  «    Επισκευή   -  Συντήρηση        υποσταθμών    Δήμου  Σαλαμίνας».

11.-  Ψήφιση  πίστωσης  ποσού  2.994,00  € για  την  «Επίστρωση  ασφαλτοτάπητα  στο  χώρο    στάθμευσης  οχημάτων».

 12.-  Ψήφιση  πίστωσης  ποσού  2.990,00  € για  την  «Κατασκευή  περίφραξης   στο    σταθμό παραμονής   οχημάτων  καθαριότητας   του  Δήμου».

 13.-  Ψήφιση  πίστωσης  ποσού  24.552,00  € για  την  «Ψηφιακή  καταγραφή κοινοχρήστων   χώρων».

 14.-  Ψήφιση  πίστωσης  ποσού  14.995,44  € για  την  «    Επισκευή   &  Συντήρηση φωτεινών    σηματοδοτών   Δήμου  Σαλαμίνας».

 15.-  Ψήφιση  πίστωσης  ποσού  1.499,16  € για  την  «    Αγορά  Η/Υ  &  περιφερειακών εκτυπωτών».

 16.-  Ψήφιση  πίστωσης  ποσού  5.714,39  €  για    «Επισκευές  ελαστικών  οχημάτων  των  υπηρεσιών του  Δήμου  Σαλαμίνας  έτους  2017».

 17.-  Ψήφιση  πίστωσης ποσού  1.159,40  € για  την  επισκευή   οχημάτων  του Δήμου. 

 18.-  Ψήφιση  πίστωσης  ποσού  3.209,37  € για  την  επισκευή   οχημάτων  του Δήμου.

 19.-  Ψήφιση  πίστωσης  ποσού  1.171,80 € για  την  επισκευή   οχημάτων  του Δήμου. 

 20.-  Ψήφιση  πίστωσης  ποσού  310,00  € για  την  επισκευή   οχημάτων του  Δήμου. 

 21.-  Ψήφιση  πίστωσης  ποσού  161,20  € για  την επισκευή   οχημάτων του  Δήμου. 

 22.-  Ψήφιση  πίστωσης  ποσού  285,20  € για  την επισκευή   οχημάτων του  Δήμου. 

 23.-  Ψήφιση  πίστωσης  ποσού  471,20  € για  την επισκευή   οχημάτων του  Δήμου. 

 24.-  Ψήφιση  πίστωσης  ποσού  11,780  € για  την επισκευή   οχημάτων του  Δήμου. 

 25.-  Ψήφιση  πίστωσης  ποσού  3.713,80  € για  την  προμήθεια ανταλλακτικών  επισκευή     οχημάτων του  Δήμου.

 26.-  Ψήφιση  πίστωσης  ποσού  4395,80 € για  την προμήθεια ανταλλακτικών   επισκευή     οχημάτων του  Δήμου.

 27.-  Ψήφιση  πίστωσης  ποσού  2.255,56 € για  την  προμήθεια ανταλλακτικών  επισκευή     οχημάτων του  Δήμου.

 28.-  Ψήφιση  πίστωσης  ποσού  2.265,48 € για  την  προμήθεια ανταλλακτικών  επισκευή     οχημάτων του  Δήμου.

 29.-  Ψήφιση  πίστωσης  ποσού  3.640,64 € για  την  προμήθεια ανταλλακτικών  επισκευή     οχημάτων του  Δήμου.

 30.-  Ψήφιση  πίστωσης  ποσού  3.892,98  € για  την  προμήθεια ανταλλακτικών  επισκευή     οχημάτων του  Δήμου.

 31.-  Ψήφιση  πίστωσης  ποσού  2.500,00 € για  το πλύσιμο οχημάτων  του  Δήμου.

 32.-  Τροποποίηση της  αριθ. 111/2017 απόφασης Οικονομικής  Επιτροπής  η  οποία  αφορά  το   ΟΠΔ – Στοχοθεσία    2017.

  33.-  Ψήφιση  πίστωσης  ποσού  3.952,50  € για  την  προμήθεια ανταλλακτικών πλαστικών και   μεταλλικών απορριμματοδεκτών. 

 34.- Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα. 

 35.-  Εφάπαξ Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης από το Ι.Κ.Α. του  υπαλλήλου του Δήμου:         Βαλσάμη Εμμανουήλ του Σταύρου.

   36.- ΄Εγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών,  Κατάρτιση των όρων Διακήρυξης της «Προμήθειας          σκυροδέματος για τις ανάγκες του Δήμου» και ψήφιση πίστωσης ποσού 39.990,00 € (με          Φ.Π.Α).  

 37.-  Εγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών,  Κατάρτιση των όρων Διακήρυξης της «Προμήθειας          ασφάλτου» και ψήφιση πίστωσης ποσού 39.928,00 € (με Φ.Π.Α).  

 38.- Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.699,6 € (με Φ.Π.Α) για εργασίες μυοκτονίας –απεντόμωσης          κοινοχρήστων χώρων και φρεατίων εντός  Δήμου Σαλαμίνας» .     

39.- Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.005,20 €   (με Φ.Π.Α)    για την «  Επισκευή  - Συντήρηση                Η/Υ   Δήμου Σαλαμίνας»

.  40.- Ψήφιση πίστωσης ποσού 14.359,20 €  (με Φ.Π.Α) για  την «Εγκατάσταση και την        προμήθεια πιεστικών αντλητικών συγκροτημάτων πόσιμου ύδατος».   


                                                                                    
                                           Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                                                      ΙΣΙΔΩΡΑ ΝΑΝΝΟΥ-ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ                                                            ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ  

8 σχόλια:

 1. Ανώνυμος21/7/17 15:08

  Κατά τα άλλα δεν είχε 50 ευρώ να κάνει εξώδικο στον ΟΛΠ για τις πλωτές δεξαμενές που φέρνει στην Ψυτάλλεια.

  Τι συμφέροντα εξυπηρετείς κυρία Δήμαρχε;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος22/7/17 01:33

   ΑΜΑΝ ΚΑΙ ΠΟΤΕ. ΜΑΚΑΡΙ ΝΑ ΣΤΗΣΟΥΝ ΠΛΩΤΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ, ΜΠΑΣ ΚΑΙ ΒΡΟΥΜΕ ΚΑΝΑ ΜΕΡΟΚΑΜΑΤΟ ΝΑ ΤΑΙΣΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΑΚΙΑ ΜΑΣ.

   Διαγραφή
  2. Ανώνυμος22/7/17 08:13

   ρε μουρόχαβλε 01:3, αν πάνε οι δεξαμενές στο Πέραμα θα σε πειράξει; εσύ πάντως δε φαίνεσαι για εργαζόμενος, είσαι τσιράκι του ρουλομηνά

   Διαγραφή
 2. Ανώνυμος21/7/17 16:59

  ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΛΕΨΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΟΝΗ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ...... ΡΕ ΞΥΛΟ ΠΟΥ ΤΟ ΘΕΛΕΤΕ....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ανώνυμος21/7/17 17:02

  13.- Ψήφιση πίστωσης ποσού 24.552,00 € για την «Ψηφιακή καταγραφή κοινοχρήστων χώρων».
  ΘΑ ΜΑΣ ΕΞΗΓΗΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ; 25.000 ΕΥΡΏ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΝΕ; ΕΑΝ ΔΕΝ ΜΑΣ ΠΕΙΤΕ ΕΣΙΣ ΣΥΝΤΟΜΑ ΘΑ ΤΟ ΓΡΑΨΟΥΜΕ ΕΜΕΙς. ΔΕΣΜΕΥΣΗ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ανώνυμος21/7/17 17:44

  TI EΓΙΝΕ κ. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΕ ΤΙ ΚΑΝΕΙΣ ΕΡΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΗΚΩΝΕΙΣ ΒΑΡΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ!! ΚΑΙ ΒΟΗΘΑΓΕΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΤΑΝ ΑΡΡΩΣΤΗΣΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΡΘΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΣΕ ΣΤΗΡΙΞΕΙ ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ ΑΔΥΜΑΜΙΑ ΤΗΣ ΕΧΕΙΣ; ΠΕΡΣΙ ΜΑΖΕΥΕ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ Η ΙΔΙΑ ,ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΞΕΚΟΥΡΑΣΕΙΣ ΤΟ ΚΑΝΕΙΣ ΕΣΥ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ανώνυμος22/7/17 00:39

  χαχαχαχαχα μάζευε σκουπίδια ο Σκιαθίτης ?? και το κουμπαράκι του ο ζηνος μαζι με το δεξι χερι του μαριου τον θεμο του δίνανε εντολές??? χαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχα............άντε μπας και ξεβρομίσουμε χαλάλι ο μισθός αντιδήμαρχε άξιος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ανώνυμος22/7/17 16:51

  Και ο πάπιας-- Πάπιας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Tο salamina.press δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές, και διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράφουμε τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε.