Το νέο Αρχαιολογικό πρόγραμμα στη θέση Αμπελάκια Σαλαμίνας 2016-2020

Η νέα συνεργασία μεταξύ Εφορείας Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, Πειραιώς & Νήσων και του Φιλανδικού Ινστιτούτου Αθηνών ξεκίνησε φέτος,(2016) θα διαρκέσει πέντε χρόνια (2016-2020) και θα επικεντρωθεί στη χαρτογράφηση του αδόμητου τμήματος της παραλιμένιας αρχαίας πόλης της Σαλαμίνας, στην Πούντα των Αμπελακίων. Τη διεύθυνση της έρευνας έχουν η Δρ. Στέλλα Χρυσουλάκη, προϊσταμένη της Εφορείας  Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, Πειραιώς & Νήσων και ο Δρ. Jari Pakkanen, διευθυντής του Φιλανδικού Ινστιτούτου Αθηνών.
Εφαρμόζονται τρεις διαφορετικές γεωφυσικές μέθοδοι για τη μέτρηση της ηλεκτρικής αντίστασης του υπεδάφους, γίνεται τρισδιάστατη καταγραφή των ορατών αρχαιολογικών καταλοίπων με τη χρήση ηλεκτρονικών θεοδόλιχων με πλήρη γεωαναφορά των δεδομένων, αεροφωτογράφηση με drone και εφαρμογή της μεθόδου της φωτογραμμετρίας, μέθοδοι μη επεμβατικές.Οι γεωφυσικές διασκοπήσεις διευθύνονται από τον Δρ. Απόστολο Σαρρή διευθυντή ερευνών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών (ΙΜΣ-ΙΤΕ). Στους συνεργάτες έρευνας και κατάρτισης περιλαμβάνονται η Δρ. Ann Brysbaert από το Πανεπιστήμιο του Leiden και ο Καθ. Boris Rankov από το Royal Holloway, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Η κυρία Τριανταφυλλιά Κάττουλα είναι υπεύθυνη αρχαιολόγος για τις επιτόπιες εργασίες εκ μέρους της ΕΦΑΔΥΑΤ. Το 2016 προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές από πανεπιστήμια του Ελσίνκι και του Τάμπερε της Φιλανδίας, καθώς και από το πανεπιστήμιο του Leiden της Ολλανδίας θα καταρτιστούν στην τρισδιάστατη τεκμηρίωση στο πλαίσιο των επιτόπιων εργασιών. Οι επιτόπιες εργασίες κατά το 2016 χρηματοδοτούνται από ιδιωτικές χορηγίες προερχόμενες από τη Φιλανδία και από το πρόγραμμα κατάρτισης της Δρ. Ann Brysbaert SETinSTONE που επιχορηγείται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Κύριος στόχος της συστηματικής επιφανειακής έρευνας είναι η χαρτογράφηση των υπαρκτών ορατών καταλοίπων της αρχαίας πόλης και η εξακρίβωση των καταλληλοτέρων γεωφυσικών μεθόδων για την καταγραφή των αρχαιολογικών καταλοίπων.


Ανοιχτά ερωτήματα σχετικά με την αρχαία πόλη της Σαλαμίνας είναι τα ακόλουθα:
  1. Ποια είναι η χωρική σχέση των αρχαιολογικών καταλοίπων που είναι σήμερα ορατά στην επιφάνεια του εδάφους;
  2. Είναι δυνατόν να αποκαλυφτεί η θέση του δημοσίου κέντρου της αρχαίας πόλης; Σε ποιο σημείο βρίσκεται η Αγορά; Υπήρχαν μνημειώδη κτίσματα; Πιο συγκεκριμένα, είναι δυνατόν να ανακαλύψουμε τις θέσεις των ιερών που αναφέρει ο Παυσανίας(1.35.3 και 1.36.1);
  3. Η πόλη των κλασικών χρόνων ήταν κτισμένη σύμφωνα με το Ιπποδάμειο πολεοδομικό σύστημα; Αν ναι ποιο ήταν το μέγεθος οικοδομικών τετραγώνων; Πόσο μεγάλα ήταν τα οικόπεδα; Ποιο ήταν το πλάτος των δρόμων;
  4. Μπορούν να ανιχνευτούν τα ίχνη του προ κλασικού σχεδίου της αρχαίας πόλης της Σαλαμίνας με γεωφυσικές διασκοπήσεις;

Το πρόγραμμα των επίτοπιων εργασιών κατά το έτος 2016 έχει ως εξής: Από τις 23 μέχρι τις 30 Μαρτίου 2016 πραγματοποιήθηκαν στα Αμπελάκια προκαταρκτικές εργασίες προκειμένου να γίνει αναφορά των γεωφυσικών δικτύων και να αποδειχθεί η θέση των ορατών καταλοίπων των τειχών της πόλης. Οι κύριες επιτόπιες εργασίες καθώς και η κατάρτιση των φοιτητών πάνω στην τρισδιάστατη τεκμηρίωση πραγματοποιείται από τις 6 μέχρι τις 17 Ιουνίου 2016.

πηγή φωτογραφιών facebook